HCM: 028 77777 247 || Đà Nẵng: 0236 7777 247
Nhập tên miền bạn muốn kiểm tra
Please enter your domain. Please verify that you are not a robot.

Search results for

Loading results

Domain Names

.vn 550k
Read More
.com.vn 450k
Read More
.net.vn 750k
Read More
.com 320k
Read More
.net 340k
Read More
.org 230k
Read More
.biz 400k
Read More
.info 90k
Read More
.work 40k
Read More
.link 40k
Read More
.fun 55k
Read More
Previous
Next

4 BƯỚC CHUYỂN TÊN MIỀN VỀ ISA

UNLOCK & LẤY KEY EPP

Liên hệ nhà đăng ký hiện tại để lấy mã xác thực
BƯỚC 1

NHẬP TRANSFER

Cung cấp authorized-key cho ISA để nhập transfer, và thanh toán chi phí (nếu có)
BƯỚC 2

KIỂM TRA TRANSFER

Tên miền đủ điều kiện transfer sẽ chuyển về từ 1-5 ngày
BƯỚC 3

HOÀN TẤT

Tên miền chuyển về ISA hoàn tất sẽ thông báo qua email và cung cấp tài khoản quản lý đến khách hàng sử dụng dịch vụ
BƯỚC 4
Chuyển tên miền Việt Nam đăng ký nơi khác về ISA

Để chuyển tên miền Việt Nam về ISA thì tên miền của bạn phải còn hạn tối thiếu 30 ngày, đã được mở khóa (unlock) và cung cấp mã chuyển tên miền (mã EPP Code) để ISA thực hiện chuyển

Chuyển tên miền Quốc Tế đăng ký nơi khác về ISA

Tên miền Quốc tế có thể chuyển sau 60 ngày đăng ký mới hoặc còn hạn tối thiếu 7 ngày, có mã EPP Code (mã chuyển tên miền xin tại nhà cung cấp cũ), ở trạng thái Unlock (mở khóa) và bỏ ẩn thông tin tên miền (nếu có). Đồng thời tên miền muốn chuyển không được thay đổi bất kỳ thông tin chủ thể (Email, Số điện thoại, Địa chỉ,…) trong vòng 60 ngày trước khi yêu cầu chuyển đi.