4 BƯỚC CHUYỂN TÊN MIỀN

UNLOCK & LẤY KEY EPP

Liên hệ nhà đăng ký hiện tại xác thực

BƯỚC 1

NHẬP TRANSFER

Cung cấp authorized-key cho ISA để nhập transfer, và thanh toán chi phí (nếu có).

BƯỚC 2

KIỂM TRA TRANSFER

Tên miền đủ điều kiện transfer sẽ chuyển về từ 1-5 ngày.

BƯỚC 3

HOÀN TẤT

Tên miền chuyển về ISA hoàn tất sẽ thông báo qua email và cung cấp tài khoản quản lý đến khách hàng sử dụng dịch vụ.

BƯỚC 4

Chuyển tên miền Việt Nam đăng ký nơi khác về ISA

Để chuyển tên miền Việt Nam về ISA thì tên miền của bạn phải còn hạn tối thiếu 30 ngày, đã được mở khóa (unlock) và cung cấp mã chuyển tên miền (mã EPP Code) để ISA thực hiện chuyển

Chuyển tên miền Quốc Tế đăng ký nơi khác về ISA

Tên miền Quốc tế có thể chuyển sau 60 ngày đăng ký mới hoặc còn hạn tối thiếu 7 ngày, có mã EPP Code (mã chuyển tên miền xin tại nhà cung cấp cũ), ở trạng thái Unlock (mở khóa) và bỏ ẩn thông tin tên miền (nếu có). Đồng thời tên miền muốn chuyển không được thay đổi bất kỳ thông tin chủ thể (Email, Số điện thoại, Địa chỉ,...) trong vòng 60 ngày trước khi yêu cầu chuyển đi.