ICHLR-01

250.000
đ/tháng
  • Dung lượng: 05 GB
  • Website: Không giới hạn
  • Băng thông: Không giới hạn
  • MySQL, FTP, Email: Không giới hạn
  • Phần mềm quả trị: Plesk
  • Backup: Hàng ngày
  • Miễn phí SSL Let’s Encrypt
Chu kỳ thanh toán