Quản Trị Server ICSM-01

0
đ/tháng
 • DÀNH CHO CHUYÊN GIA CNTT
 • Hệ điều hành (OS): Khách hàng lựa chọn khi đăng ký Cloud Server
 • Hosting Controller: Khách hàng lựa chọn khi đăng ký Cloud Server
 • Quy mô hệ thống website: Khách hàng
 • Cung cấp tài khoản quản trị Root Access: Khách hàng toàn quyền quản trị
 • Tối ưu hệ thống: Cơ bản
 • Bảo mật: Cơ bản
 • Theo dõi và Giám sát máy chủ (Monitoring): Khách hàng tự thực hiện
 • Giám sát services: Khách hàng tự thực hiện
 • Giám sát hệ thống server: Khách hàng tự thực hiện
 • Tư vấn cách cấu hình và tối ưu hệ thống: Có
Chu kỳ thanh toán