Multi SSL - EV

0
đ/tháng
  • Phù hợp với: Xác thực tên miền và thông tin Doanh nghiệp( OV)
  • Tên miền được bảo mật: ≤ 3
  • Tên doanh nghiệp trên khóa bảo mật: có
  • Độ bảo mật: Cao nhất
  • Thời gian cấp phát: 1-3 ngày
  • Multi( SANs): 2,190.000 đ/tên miền/năm
  • Chứng nhận từ: Sectigo
Chu kỳ thanh toán