ICSEv4 - 01

410.000
đ/tháng
  • CPU Intel V4 : 1 Cores
  • Ram DDR3: 1 GB
  • SSD Tier1 Enterprise: 20GB
  • Bandwidth: 1000 Mbps
  • IP Wan: 1 IP
Chu kỳ thanh toán