ICSEv3 - 04

3.360.000
đ/tháng
  • CPU Intel V3 : 8 Cores
  • Ram DDR3: 16 GB
  • SSD Tier1 Enterprise: 200GB
  • Bandwidth: 1000 Mbps
  • IP Wan: 1 IP
Chu kỳ thanh toán