ICSEv3 - 03

1.320.000
đ/tháng
  • CPU Intel V3 : 4 Cores
  • Ram DDR3: 4 GB
  • SSD Tier1 Enterprise: 80GB
  • Bandwidth: 1000 Mbps
  • IP Wan: 1 IP
Chu kỳ thanh toán