ICSEv2 - 02

640.000
đ/tháng
  • CPU Intel V2 : 3 Cores
  • Ram DDR3: 2 GB
  • SSD Tier1 Enterprise: 40GB
  • Bandwidth: 1000 Mbps
  • IP Wan: 1 IP
Chu kỳ thanh toán