Google Workspace - Business Starter

0
đ/tháng
  • Email doanh nghiệp an toàn và tùy chỉnh
  • Cuộc họp video có 100 người tham dự
  • 30 GB bộ nhớ trên đám mây cho mỗi người dùng
  • Các tùy chọn kiểm soát bảo mật và quản lý
  • Dịch vụ hỗ trợ thông thường
Chu kỳ thanh toán