Google Workspace - Business Standard

0
đ/tháng
  • Email doanh nghiệp an toàn và tùy chỉnh
  • Cuộc họp video có 150 người tham gia + tính năng ghi âm
  • 2 TB bộ nhớ trên đám mây cho mỗi người dùng
  • Các tùy chọn kiểm soát bảo mật và quản lý
  • Dịch vụ hỗ trợ thông thường (nâng cấp có trả phí lên gói Hỗ trợ nâng cao)
Chu kỳ thanh toán