Cloud Server ICS - 08

1.665.000
đ/tháng
 • 08 core - CPU v4
 • Ram: 16 GB
 • Storage: 160GB NVMe(10k IOPS)
 • IP : 1
 • Network Port : 01Gbps
 • Băng thông trong nước: 200Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Data Transfer: Không giới hạn
 • Backup miễn phí: Hàng tuần
 • Hệ Điều Hành: Tự chọn
 • SSL: Miễn phí
Chu kỳ thanh toán