img-0

ICHW-02

100.000
đ/tháng
  • Dung lượng: 1,5 GB
  • Website: 03
  • Băng thông: Không giới hạn
  • MySQL, FTP, Email: Không giới hạn
  • Phần mềm quả trị: Plesk
  • Backup: hàng ngày
  • Miễn phí SSL Let’s Encrypt
Chu kỳ thanh toán