ICES - 03

3.000.000
đ/tháng
  • Dung lượng: 600 GB
  • Cloud Server riêng
  • IPv4 riêng
  • Tài khoản email: Không giới hạn
  • Giao diện: Webmail, Mobile, Outlook
  • Tích hợp: Google Account
  • Backup: hàng ngày
Chu kỳ thanh toán