Aruba Smart Instant On 1930 24G 4SFP/SFP+ Switch (JL682A)

0
đ/tháng
  • Bộ chuyển mạch Ethernet - Quản lý thông minh
  • Kiểm soát bảo mật phần quyền truy cập trong từng khu vực.
  • Ứng dụng di động và cổng thông tin trên đám mây
Chu kỳ thanh toán