Thế giới đã được kéo lại gần nhau và phẳng hơn nhờ sự phát minh và phát triển của Internet. Chúng ta cùng nhau ứng dụng và liên minh không giới hạn trên toàn thế giới.