TÊN MIỀN VIỆT NAM

PHÍ KHỞI TẠO

PHÍ DUY TRÌ /NĂM

TRANSFER VỀ ISA

ĐĂNG KÝ

.vn Miễn phí Đăng Ký
.com.vn Miễn phí Đăng Ký
.net.vn | .biz.vn Miễn phí Đăng Ký
.name.vn Miễn phí Đăng Ký
.edu.vn Miễn phí Đăng Ký
.org.vn | .gov.vn | .pro.vn | .info.vn | .int.vn | .health.vn | Tên miền địa giới hành chính .ac.vn Miễn phí Đăng Ký
.vn(1 kí tự) Miễn phí Đăng Ký
.vn(2 kí tự) Miễn phí Đăng Ký
Tên miền tiếng Việt Free Miễn phí Đăng Ký

Tên miền Quốc Tế

Phí khởi tạo

Phí Đăng Ký

Phí duy trì /năm

Transfer về P.A

.com

Free
219.000đ

Xem chi tiết

299.000đ
299.000đ

200.000đ

Đăng Ký
Chuyển về
.net

Free
249.000đ
309.000đ
309.000đ

237.000đ


Đăng Ký
.org
Free
339.000đ
339.000đ

271.000đ

Đăng Ký
.top

Free
39.000đ

Xem chi tiết

249.000đ
249.000đ

199.000đ

Đăng Ký
.xyz

Free
29.000đ

Xem chi tiết

271.000đ
271.000đ

217.000đ

Đăng Ký
.site

Free
49.000đ

Xem chi tiết

588.000đ
588.000đ

470.000đ

Đăng Ký
.website

Free
39.000đ

Xem chi tiết

475.000đ
475.000đ

380.000đ

Đăng Ký
.dating

Free
678.000đ

Xem chi tiết

1.044.000đ
1.044.000đ

835.000đ

Đăng Ký
.casino

Free
678.000đ

Xem chi tiết

3.132.000đ
3.132.000đ

2.506.000đ

Đăng Ký
.reise

Free
1.130.000đ

Xem chi tiết

2.088.000đ
2.088.000đ

1.671.000đ

Đăng Ký
.movie

Free
1.130.000đ

Xem chi tiết

6.328.000đ
6.328.000đ

5.062.000đ

Đăng Ký
.space

Free
39.000đ
475.000đ
475.000đ

380.000đ

Đăng Ký
.online

Free
29.000đ

Xem chi tiết

735.000đ
735.000đ

588.000đ

Đăng Ký
.tech

Free
119.000đ

Xem chi tiết

1.040.000đ
1.040.000đ

832.000đ

Đăng Ký
.host

Free
119.000đ

Xem chi tiết

1.921.000đ
1.921.000đ

1.537.000đ

Đăng Ký
.press

Free
119.000đ

Xem chi tiết

1.440.000đ
1.440.000đ

1.152.000đ

Đăng Ký
.store

Free
119.000đ

Xem chi tiết

1.175.000đ
1.175.000đ

940.000đ

Đăng Ký
.fun

Free
69.000đ

Xem chi tiết

475.000đ
475.000đ

380.000đ

Đăng Ký
.photo
Free
588.000đ
588.000đ

470.000đ

Đăng Ký
.pics
Free
588.000đ
588.000đ

470.000đ

Đăng Ký
.family

Free
452.000đ

Xem chi tiết

475.000đ
475.000đ

380.000đ

Đăng Ký
.parts | .enterprises | .computer | .training | .direct | .market

Free
452.000đ

Xem chi tiết

633.000đ
633.000đ

506.000đ

Đăng Ký
.attorney | .lawyer

Free
452.000đ

Xem chi tiết

791.000đ
791.000đ

633.000đ

Đăng Ký
.partners | .kitchen | .shoes | .finance | .university | .financial | .coupons

Free
452.000đ

Xem chi tiết

1.044.000đ
1.044.000đ

835.000đ

Đăng Ký
.games

Free
339.000đ

Xem chi tiết

380.000đ
380.000đ

304.000đ

Đăng Ký
.schule

Free
339.000đ

Xem chi tiết

411.000đ
411.000đ

329.000đ

Đăng Ký
.boutique | .consulting

Free
339.000đ

Xem chi tiết

633.000đ
633.000đ

506.000đ

Đăng Ký
.mortgage

Free
339.000đ

Xem chi tiết

949.000đ
949.000đ

759.000đ

Đăng Ký
.engineering

Free
339.000đ

Xem chi tiết

1.044.000đ
1.044.000đ

835.000đ

Đăng Ký
.webcam | .trade | .bid | .party | .science | .date | .faith | .review | .accountant | .download | .loan | .racing | .win | .cricket | .men | .stream

Free
299.000đ

Xem chi tiết

316.000đ
316.000đ 253.000đ

Đăng Ký
.info

Free
59.000đ

Xem chi tiết

370.000đ
370.000đ

296.000đ

Đăng Ký
.rip

Free
226.000đ

Xem chi tiết

380.000đ
380.000đ

304.000đ

Đăng Ký
.report | .photos | .tips | .support | .gratis

Free
226.000đ

Xem chi tiết

411.000đ
411.000đ

329.000đ

Đăng Ký
.reviews | .video | .news | .studio

Free
226.000đ

Xem chi tiết

475.000đ
475.000đ

380.000đ

Đăng Ký
.cheap | .farm | .pub | .marketing | .events | .productions | .democrat | .foundation | .social | .rentals | .immobilien | .watch | .estate | .repair | .house | .exchange | .moda | .fitness | .digital | .church | .guide | .associates | .media | .kaufen | .town | .care | .republican | .vet | .haus | .engineer | .immo | .auction | .software | .gives | .forsale | .money | .style | .plus | .army | .navy | .airforce | .cafe | .show | .land

Free
226.000đ

Xem chi tiết

633.000đ
633.000đ

506.000đ

Đăng Ký
.actor

Free
226.000đ

Xem chi tiết

791.000đ
791.000đ

633.000đ

Đăng Ký
.degree

Free
226.000đ

Xem chi tiết

949.000đ
949.000đ

759.000đ

Đăng Ký
.codes | .holiday | .expert | .ventures | .voyage | .capital | .tax | .claims | .toys | .dog | .restaurant | .delivery | .pizza | .coach | .tours | .jewelry | .taxi | .wine | .vin

Free
226.000đ

Xem chi tiết

1.044.000đ
1.044.000đ

835.000đ

Đăng Ký
.investments | .accountants | .loans | .energy | .tires | .doctor

Free
226.000đ

Xem chi tiết

2.088.000đ
2.088.000đ

1.671.000đ

Đăng Ký
.company

Free
113.000đ

Xem chi tiết

181.000đ
181.000đ

145.000đ

Đăng Ký
.pictures

Free
113.000đ

Xem chi tiết

237.000đ
237.000đ

190.000đ

Đăng Ký
.futbol

Free
113.000đ

Xem chi tiết

271.000đ
271.000đ

217.000đ

Đăng Ký
.irish

Free
113.000đ

Xem chi tiết

316.000đ
316.000đ

253.000đ

Đăng Ký
.ninja

Free
113.000đ

Xem chi tiết

380.000đ
380.000đ

304.000đ

Đăng Ký
.exposed | .photography | .technology | .directory | .systems | .center | .email | .solutions | .institute | .international | .city | .reisen | .network | .run | .ltd | .group | .fyi

Free
113.000đ

Xem chi tiết

411.000đ
411.000đ

329.000đ

Đăng Ký
.dance | .band

Free
113.000đ

Xem chi tiết

475.000đ
475.000đ

380.000đ

Đăng Ký
.bargains | .zone | .tools | .properties | .works | .cool | .guru | .bike | .coffee | .cash | .fail | .wtf | .sale | .express | .team | .mba

Free
113.000đ

Xem chi tiết

633.000đ
633.000đ

506.000đ

Đăng Ký
.viajes | .recipes | .fund | .golf

Free
113.000đ

Xem chi tiết

1.044.000đ
1.044.000đ

835.000đ

Đăng Ký
.credit | .gold

Free
113.000đ

Xem chi tiết

2.088.000đ
2.088.000đ

1.671.000đ

Đăng Ký
.rocks

Free
45.000đ

Xem chi tiết

271.000đ
271.000đ

217.000đ

Đăng Ký
.agency | .today

Free
45.000đ

Xem chi tiết

411.000đ
411.000đ

329.000đ

Đăng Ký
.live

Free
45.000đ

Xem chi tiết

475.000đ
475.000đ

380.000đ

Đăng Ký
.services | .life | .world

Free
45.000đ

Xem chi tiết

633.000đ
633.000đ

506.000đ

Đăng Ký
.art

Free
139.000đ
285.000đ
285.000đ

228.000đ

Đăng Ký
.icu

Free
29.000đ
181.000đ
181.000đ

145.000đ

Đăng Ký
.asia

Tên miền .asia không cho phép ẩn thông tin whois

Nếu doanh nghiệp, tổ chức hay nhóm cộng đồng của bạn nằm ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương hoặc nếu ít nhất một trong những địa chỉ liên lạc tên miền của bạn cư trú ở đó, bạn có thể đăng ký một tên miền .asia.

 

Free
49.000đ
316.000đ
316.000đ

253.000đ

Đăng Ký
.rent

Free
400.000đ
1.322.000đ
1.322.000đ

1.058.000đ

Đăng Ký
.college

Free
400.000đ
1.322.000đ
1.322.000đ

1.058.000đ

Đăng Ký
.com.de

Thông tin liên hệ của Chủ thể (Registrant) và Người quản lý tên miền (Administrator) phải thuộc quốc gia Đức.

Phải gia hạn domain trước ngày hết hạn 30 ngày.

Sau khi đăng ký, phải cập nhật lại DNS để .DE Registry duyệt.

 

Free
158.000đ
158.000đ

127.000đ

Đăng Ký
.work
Free
170.000đ
170.000đ

136.000đ

Đăng Ký
.business
Free
181.000đ
181.000đ

145.000đ

Đăng Ký
.in.net
Free
203.000đ
203.000đ

163.000đ

Đăng Ký
.link | .click | .co.nl
Free
226.000đ
226.000đ

181.000đ

Đăng Ký
.jp.net
Free
237.000đ
237.000đ

190.000đ

Đăng Ký
.us

Tên miền .us không cho phép ẩn thông tin whois.
Trong khi cung cấp thông tin chi tiết liên lạc cho tên miền của Mỹ, bạn sẽ được yêu cầu để xác định thông tin cho Nexus (http://www.neustar.us/), liên quan tới:
Mục đích sử dụng: Các tên miền được đăng ký là để sử dụng kinh doanh (lợi nhuận / phi lợi nhuận), sử dụng cá nhân, v.v…
Thông tin phân loại: Người đăng ký tên miền là một cư dân / công dân của Hoa Kỳ, hoặc các tên miền được đăng ký cho một tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ, hoặc có một văn phòng hoặc cơ sở đó.Nếu chủ thể không phản hồi hoặc không cung cấp được thông tin theo yêu cầu thì tên miền sẽ bị thu hồi mà không được hoàn phí.

 

| .gb.net

Free
249.000đ
249.000đ

199.000đ

Đăng Ký
.cc | .com.co | .net.co | .nom.co | .observer | .realty
Free
271.000đ
271.000đ

217.000đ

Đăng Ký
.com.se
Free
278.000đ
278.000đ

222.000đ

Đăng Ký
.co.uk

Đăng ký ít nhất 2 năm.
Nếu quốc gia của Chủ thể đăng ký tên miền .uk Cấp 2 không phải là Anh, thì phải thêm một thông tin liên hệ dịch vụ (Service Contact) tại thời điểm đăng ký hoặc sửa đổi liên hệ. Thông tin Liên hệ này phải là một địa chỉ hợp lệ tại Anh, với các nước là Vương quốc Anh (GB), Isle of Man (IM), Jersey (JE) hoặc Guernsey (GG). Registry sẽ gửi tất cả các giao tiếp vật lý dành cho tên miền đến địa chỉ này.

 

| .eu

Các tiêu chí đủ điều kiện để đăng ký một tên miền .eu được như được liệt kê dưới đây:
1. Doanh nghiệp phải có văn phòng đăng ký, trung tâm hành chính hoặc địa điểm kinh doanh trong cộng đồng châu Âu.
2. Tổ chức thành lập trong Cộng đồng châu Âu không ảnh hưởng đến việc áp dụng luật quốc gia.
3. Cá nhân cư trú tại Cộng đồng châu Âu.Domain này transfer không cần unlock.

Chủ thể phải gia hạn domain trước ngày hết hạn.

 

Free
278.000đ
278.000đ

223.000đ

Đăng Ký
.club

Free
19.000đ
280.000đ
280.000đ

224.000đ

Đăng Ký
.biz
Free
305.000đ
305.000đ

262.000đ

Đăng Ký
.mex.com
Free
316.000đ
316.000đ

253.000đ

Đăng Ký
.name
Free
339.000đ
339.000đ

271.000đ

Đăng Ký
.vip
Free
346.000đ
346.000đ

277.000đ

Đăng Ký
.radio.fm | .radio.am
Free
380.000đ
380.000đ

304.000đ

Đăng Ký
.blue | .tel

Domain .tel không cho phép thay đổi DNS. Sau khi đăng ký doman này, Quý khách vui lòng login vào

https://support.pavietnam.vn/login.php để yêu cầu kỹ thuật hướng dẫn các khởi tạo và quản trị tên miền này.

 

| .pro

.PRO là một tên miền cấp cao độc quyền dành cho các chuyên gia và các tổ chức chuyên nghiệp quốc tế. Tất cả các

Registrant phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây mới có thể đăng ký một tên miền .PRO:

– Cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp
– Được xác nhận của cơ quan cấp giấy chứng nhận của chính phủ hoặc chính phủ công nhận thực thể pháp lý thường

xuyên xác minh tính chính xác của dữ liệu của nó.
– Chấp hành tốt với các yêu cầu trên.

Ngoài ra, Registrant sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin sau đây liên quan đến hội đủ điều kiện chuyên môn của

mình:
– Nhận dạng thương hiệu
– Thông tin liên lạc chính xác
– Thông tin nghề nghiệp cụ thể như số ID của các tổ chức chuyên nghiệp cung cấp

Nếu chủ thể không phản hồi hoặc không cung cấp được thông tin theo yêu cầu thì tên miền sẽ bị thu hồi mà không được hoàn phí.

 

Free
384.000đ
384.000đ

307.000đ

Đăng Ký
.gr.com
Free
396.000đ
396.000đ

316.000đ

Đăng Ký
.gift | .nagoya | .tokyo | .yokohama | .cymru | .wales | .miami
Free
407.000đ
407.000đ

325.000đ

Đăng Ký
.supply | .supplies | .equipment | .gallery | .graphics | .lighting | .management | .education | .football | .jetzt | .soccer
Free
411.000đ
411.000đ

329.000đ

Đăng Ký
.pink | .red
Free
441.000đ
441.000đ

353.000đ

Đăng Ký
.mobi | .pw | .desi | .cloud | .eu.com

Các tiêu chí đủ điều kiện để đăng ký một tên miền .eu được như được liệt kê dưới đây:
1. Doanh nghiệp phải có văn phòng đăng ký, trung tâm hành chính hoặc địa điểm kinh doanh trong cộng đồng châu Âu.
2. Tổ chức thành lập trong Cộng đồng châu Âu không ảnh hưởng đến việc áp dụng luật quốc gia.
3. Cá nhân cư trú tại Cộng đồng châu Âu.Domain này transfer không cần unlock.

Chủ thể phải gia hạn domain trước ngày hết hạn.

 

| .us.com | .ae.org | .us.org | .de.com

Free
475.000đ
475.000đ

380.000đ

Đăng Ký
.co.no
Free
565.000đ
565.000đ

452.000đ

Đăng Ký
.wiki | .co | .country | .help | .love | .lol
Free
588.000đ
588.000đ

470.000đ

Đăng Ký
.ink
Free
601.000đ
601.000đ

481.000đ

Đăng Ký
.me
Free
610.000đ
610.000đ

488.000đ

Đăng Ký
.vision | .fish | .industries | .community | .catering | .cards | .vacations | .clothing | .singles | .contractors | .construction | .domains | .academy | .builders | .florist | .gripe | .discount | .place | .deals | .limited | .gifts | .sarl | .rehab | .chat | .school | .cab | .charity | .gmbh | .shopping | .co.com | .ooo | .plus.dpml.zone
Free
633.000đ
633.000đ

506.000đ

Đăng Ký
.blog
Free
667.000đ
667.000đ

533.000đ

Đăng Ký
.fishing | .horse | .fashion | .garden | .fit
Free
678.000đ
678.000đ

542.000đ

Đăng Ký
.uk.com | .uk.net
Free
689.000đ
689.000đ

551.000đ

Đăng Ký
.bz | .ws
Free
700.000đ
700.000đ

560.000đ

Đăng Ký
.beer
Free
723.000đ
723.000đ

579.000đ

Đăng Ký
.tv
Free
735.000đ
735.000đ

588.000đ

Đăng Ký
.sexy | .mom
Free
746.000đ
746.000đ

597.000đ

Đăng Ký
.surf | .nyc | .cooking | .rodeo | .vodka | .soy | .how | .casa | .yoga | .wedding
Free
775.000đ
775.000đ

620.000đ

Đăng Ký
.rest | .dentist
Free
791.000đ
791.000đ

633.000đ

Đăng Ký
.se.net | .hu.net
Free
859.000đ
859.000đ

687.000đ

Đăng Ký
.buzz | .kiwi
Free
870.000đ
870.000đ

696.000đ

Đăng Ký
.tattoo
Free
881.000đ
881.000đ

705.000đ

Đăng Ký
.christmas
Free
904.000đ
904.000đ

723.000đ

Đăng Ký
.menu
Free
945.000đ
945.000đ

756.000đ

Đăng Ký
.cn.com | .ru.com | .sa.com | .jpn.com
Free
949.000đ
949.000đ

759.000đ

Đăng Ký
.design
Free
972.000đ
972.000đ

777.000đ

Đăng Ký
.quebec
Free
983.000đ
983.000đ

786.000đ

Đăng Ký
.cn

Sau khi đăng ký, chủ thể phải gởi thông tin sau cho email cn-documents@publicdomainregistry.com trong thời gian 7 ngày.
– Nếu khach hàng là các nhân: Scan CMND hoặc passport để gởi cho họ.
– Nếu khách hàng là Cty thì Scan CMND hoac passport của người đại diện và scan Giấy phép kinh doanh (bản tiếng Anh) để gởi cho họ.
– Chủ thể phải gia hạn tên miền trước thời gian quá hạn 15 ngày.

 

| .com.cn

Sau khi đăng ký, chủ thể phải gởi thông tin sau cho email cn-documents@publicdomainregistry.com trong thời gian 7 ngày.
– Nếu khach hàng là các nhân: Scan CMND hoặc passport để gởi cho họ.
– Nếu khách hàng là Cty thì Scan CMND hoac passport của người đại diện và scan Giấy phép kinh doanh (bản tiếng Anh) để gởi cho họ.
– Chủ thể phải gia hạn tên miền trước thời gian quá hạn 15 ngày.

 

Free
1.017.000đ
1.017.000đ

814.000đ

Đăng Ký
.limo | .cleaning | .condos | .maison | .tienda | .flights | .cruises | .villas | .holdings | .plumbing | .camera | .diamonds | .careers | .camp | .glass | .solar | .furniture | .insure | .lease | .healthcare | .clinic | .dental | .surgery | .memorial | .legal | .apartments | .bingo | .tennis | .theater | .hockey | .salon | .hospital | .br.com | .za.com
Free
1.044.000đ
1.044.000đ

835.000đ

Đăng Ký
.tw | .com.tw | .net.tw | .org.tw
Free
1.175.000đ
1.175.000đ

940.000đ

Đăng Ký
.bayern | .poker
Free
1.198.000đ
1.198.000đ

958.000đ

Đăng Ký
.bar | .fans
Free
1.469.000đ
1.469.000đ

1.175.000đ

Đăng Ký
.scot | .london | .vegas
Free
1.514.000đ
1.514.000đ

1.211.000đ

Đăng Ký
.io

Tên miền .io chỉ cho phép gia hạn ở chế độ tự động trước khi hết hạn 1 tháng. Vì vậy, Quý khách vui lòng gia hạn trước thời hạn 1 tháng để tránh domain bị khóa gia hạn.

 

Free
1.582.000đ
1.582.000đ

1.266.000đ

Đăng Ký
.build
Free
1.616.000đ
1.616.000đ

1.293.000đ

Đăng Ký
.global | .green
Free
1.675.000đ
1.675.000đ

1.340.000đ

Đăng Ký
.paris
Free
1.695.000đ
1.695.000đ

1.356.000đ

Đăng Ký
.bio
Free
1.932.000đ
1.932.000đ

1.546.000đ

Đăng Ký
.best
Free
2.204.000đ
2.204.000đ

1.763.000đ

Đăng Ký
.physio
Free
2.339.000đ
2.339.000đ

1.871.000đ

Đăng Ký
.law
Free
2.463.000đ
2.463.000đ

1.971.000đ

Đăng Ký
.ceo

Giá chỉ dành cho domain 4 ký tự trở lên.
Đối với domain .ceo 3 ký tự giá sẽ là : 14.512.500vnd

 

| .adult | .porn | .archi | .travel

Tên miền .travel là tên miền dành cho tổ chức/cá nhân hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến du lịch.

 

Free
2.486.000đ
2.486.000đ

1.989.000đ

Đăng Ký
.fm
Free
2.497.000đ
2.497.000đ

1.998.000đ

Đăng Ký
.xxx

Domain .xxx yêu cầu phải active sau khi đăng ký mới có thể sử dụng được.

Vì vậy, sau khi đăng ký domain .xxx, Quý khách vui lòng liên hệ kỹ thuật tại https://support.pavietnam.vn để Chúng tôi hướng dẫn Quý khách active tên miền.

Muốn khởi tạo domain .XXX, Quý khách cần một mã code. Mã thông báo của bạn được cung cấp bởi .XXX Registry. Các mã thông báo là tùy chọn, nhưng mà không có một mã thông báo hợp lệ tên miền của bạn sẽ không giải quyết.

Lần đầu tiên .XXX Registrants (được xác định theo địa chỉ email đăng ký của bạn) sẽ nhận được một email từ .XXX Registry để tham gia cộng đồng tài trợ và nhận được mã thông báo của bạn. Nếu bạn có một mã thông báo bạn có thể tìm thấy nó ở www.icmregistry.com bằng cách đăng nhập vào cổng thông tin Tài khoản của tôi bằng cách sử dụng đăng ký liên hệ Địa chỉ Email trên tên miền. Bạn có thể cập nhật tên miền của bạn với các mã thông báo bất cứ lúc nào trong bảng điều khiển miền tài khoản của bạn.

 

Free
2.622.000đ
2.622.000đ

2.097.000đ

Đăng Ký
.blackfriday | .guitars | .hiphop | .audio | .diet | .property | .flowers
Free
2.938.000đ
2.938.000đ

2.350.000đ

Đăng Ký
.creditcard
Free
3.132.000đ
3.132.000đ

2.506.000đ

Đăng Ký
.hiv
Free
5.062.000đ
5.062.000đ

4.050.000đ

Đăng Ký
.juegos | .hosting | .sucks | .game
Free
8.475.000đ
8.475.000đ

6.780.000đ

Đăng Ký
.feedback
Free
8.814.000đ
8.814.000đ

7.051.000đ

Đăng Ký
.tickets
Free
10.283.000đ
10.283.000đ

8.226.000đ

Đăng Ký
.theatre
Free
14.125.000đ
14.125.000đ

11.300.000đ

Đăng Ký
.storage
Free
14.690.000đ
14.690.000đ

11.752.000đ

Đăng Ký
.dpml.zone
Free
25.312.000đ
25.312.000đ

20.250.000đ

Đăng Ký
.reit
Free
29.380.000đ
29.380.000đ

23.504.000đ

Đăng Ký
.protection | .security
Free
56.500.000đ
56.500.000đ

45.200.000đ

Đăng Ký
.car | .auto | .cars
Free
58.760.000đ
58.760.000đ

47.008.000đ

Đăng Ký
Giá chưa gồm VAT
Tên miền Quốc Tế VAT 10%
Chú ý: Một số đuôi tên miền quốc tế có giá cao hơn mức giá đưa ra ở trên
Chú ý: Chuyển Tên miền Việt Nam = Phí chuyển Tên miền(0đ) + Phí duy trì Tên miền 1 năm
Copyright © 2015 ISA Solution - All rights reserved.